Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos kūriniai

Pratarmė | Santrumpos | Gyvenimo datos Rankraščiai | Kūriniai | Kiti muzikos užrašai

Projektas "Virtuali Čiurlionio muzikos kūrinių duomenų bazė" parengtas 2009-2010 m.
laimėjus Lietuvos mokslo tarybos vykdomo projekto "Studentų mokslinė praktika" (www.smpraktika.lt) paramą
Projekto vadovas doc. dr. Darius Kučinskas (darius.kucinskas@ktu.lt), KTU
Projektą igyvendino Jūratė Janutėnaitė (jurate.janutenaite@gmail.com), VU